Disclaimer

Wijnlandgoed De Hakenberg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website Wijnlandgoeddehakenberg.nl. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en/of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Wijnlandgoed De Hakenberg behoudt zich het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Wijnlandgoed De Hakenberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Wijnlandgoed De Hakenberg aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Wijnlandgoed De Hakenberg streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Er bestaan websites die naar onze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Wijnlandgoed De Hakenberg geëxploiteerd. Wijnlandgoed De Hakenberg wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Wijzigingen
Wijnlandgoed De Hakenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Wijnlandgoed De Hakenberg privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

Adres
Wijnlandgoed De Hakenberg
Voortmansweg 8
7588 PX Beuningen
Telefoon: +31 (0)6 83 70 48 01
Emailadres: hester@wijnlandgoeddehakenberg.nl
Website: www.wijnlandgoeddehakenberg.nl